Saaremaa vald on vald Saare maakonnas, mis hõlmab Saaremaad ja lähedal asuvaid väikesaari. See on Eestis suurima pindalaga (2717,83 km²) kohalik omavalitsusüksus. Valla keskuseks on maakonna ainuke linn Kuressaare.

Saaremaa vald moodustus 21.10.2017, kui jõustus 12 omavalitsuse (Kuressaare linna ning Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala valla) ühinemine.

Saaremaa Valla spordi ja liikumisharrastust analüüsides on igati positiivne, et klubide ja harrastajate arv on kasvamas . Tõusnud on spordiklubide oskused ja võimekus läbi viia nii kohalikke, vabariiklikke, kui rahvusvahelisi võistlusi.

Saaremaa suurimaks väljakutseks kultuuri- ja spordisuunal on hooajalisuse vähendamine ning spordielu mitmekesistamine üle saare.

Ühinenud Saaremaa valla eesmärk on väljarände vähendamine, mis tõstab nõudlust senisest enam just kohalike vaba aja tegevuste (sealhulgas ka liikumisharrastuse) võimaluste osas.

Alates aastast 1991 võtab Saaremaa osa Ülemaailmsetest Saarte Mängudest.

Võime suurt heameelt tunda oma terviseparkide ja terviseradade üle. Saaremaa vallas on hetkel 9 terviseparki ja -rada, mille heakorra ja arendamise eest seisab Saaremaa Vallavalitsus koostöös allasutuste ja MTÜ-dega.

2019 aasta kevadel esitas Kuressaare linn oma taotluse kandideerimaks Euroopa Spordilinna tiitlile Sügisel Saaremaad külastanud 4 liikmeline delagatsioon organisatsioonist European Capitals and Cities of Sport mis hindas kõrgelt Kuressaare ja Saaremaa omavalitsuse panust spordi- ja tervise edendamisse.

See, mida me nägime, oli nii mõneski mõttes meie jaoks väga positiivne üllatus," rääkis delegatsiooni liige Hugo Alonso. "Ei oodanud, et sellise väikese elanike arvu juures on teil nii suurepärased ja väga korras spordirajatised. Olen käinud enam kui tuhandes linnas, aga selline kogemus on minu jaoks esmakordne."

Spordilinna tiitlile saab kandideerida linn, kus on väga head sportimisvõimalused lastele, harrastajatele ja proffidele, aga on olemas ka aktiivsed vabatahtlikud ja kaasaegne infrastruktuur.

Spordilinnaks kandideerimise eesmärk oli propageerida terveid eluviise, liikumist, sporditurismi, tunnustada ja märgata kõiki neid inimesi ja organisatsioone, kes on andnud oma panuse meie spordielu arengusse ja arendamisse . Olgu see siis sportlane, treener, klubi juht, vabatahtlik, spordirajatiste- ja baaside hooldajad jne, jne.

Kahjuks jäid 2020 aastal ära enamus plaanitud vabariiklikke ja rahvusvahelisi spordisündmusi, kuid suureks rõõmuks on korraldajad sihikindlad ja mitmed edasilükatud võistlused saavad käesoleval suvel siiski toimuma (Rahvusvaheline II malefestival, Enduro GP Estonia MM etapp, TV- 10 OS 50. võistlushooaja finaalvõistlus jne.)

Seega -aastast 2020 kannab Kuressaare, esimese linnana Eestis ja Baltikumis Euroopa spordilinna tiitlit. Antud tunnustus annab suuremad võimalused kõigile meie klubidele, spordiorganisatsioonidele oma spordisündmuste (võistlused, seminarid) reklaamimiseks ja kajastamiseks.

Soovime, et antud tunnustuse läbi tekib Saaremast kuvand, kui sportlikust ja tervislikust elamise-ja puhkamise saarest.